Mapa serwisu Kontakt

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko, opracowana zgodnie z art. 32c pkt. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941 ze zm.)

Poradnia Stomatologiczna ENDODENTAL PIOTR WUJEC 98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia 16 RPWDL: 000000210068 /01-001 NIP 8321964527, Regon 100927219
+48 533 533 410
1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej, zgodnie z zasadą ALARA, wg której zapobiega narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku zapobieżenia takim sytuacjom ogranicza ich skutki do poziomu tak niskiego, jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.
2. Urządzeniem wytwarzającym promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej jest stacjonarny aparat stomatologiczny wewnątrzustny z odczytem cyfrowym oraz panoramiczny z funkcją CBCT i z monitorem medycznym.
3. Zgodnie z obliczeniami ochronności osłon stałych (pozytywna opinia PWIS w Łodzi i pomiarami środowiska – otoczenia gabinetów, osłony stałe (w tym stropy, ściany i drzwi) spełniają swoje wymagania. Podczas ekspozycji, osoby znajdujące się poza gabinetem, w którym zainstalowany jest aparat, są bezpieczne.
WNIOSEK:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach jest zgodna z zasadą ALARA, narażenie na promieniowanie jonizujące jest akceptowalne.
Nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ogółu ludności i środowisko.
Poradnia Stomatologiczna ENDODENTAL PIOTR WUJEC 98-300 Wieluń, ul. 18 Stycznia 16 RPWDL: 000080210868 /01-001 NIP 8321964527, Regon 100927219
+48 533-533 410
Podpis kierownika, data 27.05.2024

zobacz dokument w formacie pdf